Optimera: SEO & CRO

SökmotorsoptimerinG OCH KONVERTERINGSOPTIMERING

SEO handlar om det arbete du gör med din webbplats för att synas med relevanta ord och fraser i sökmotorernas organiska resultat. Genom att arbeta med din SEO kan du synas på rätt plats, vid rätt tillfälle för rätt personer när de söker efter de produkter eller tjänster som du erbjuder.

Förutom att optimera SEO så det är viktigt att se helheten. Vi analyserar inte bara kvalitén på trafiken in utan arbetar även med CRO, dvs. konverteringsoptimering vilket innebär att vi djupdyker i beteendet bakom varje action som kunden tar eller inte tar när de landar på din sajt.

Hur vi hjälper dig med din SEO

Oavsett om du vill börja arbeta med SEO eller om du vill fortsätta utveckla det arbete du redan gör så kan vi hjälpa dig. Alla case är olika och det är det vi tycker är kul. Tillsammans med dig som kund pratar vi ihop oss för att få en förståelse för vad du vill ha hjälp med samt vilka KPI:er och mål som är viktiga

ANALYS

För att vi ska ha en bra grund att utgå ifrån och göra ett bra arbete krävs det en nulägesanalys där vi identifierar eventuella brister och tar fram en prioriteringsordning framöver. Vi analyserar även sökord, konkurrenter och de mer tekniska faktorerna av din hemsida.

ÅTGÄRDSPLAN

När de grundliga analyserna är klara tar vi fram en konkret åtgärdsplan som är enkel att följa. Dessa förslag implementeras därefter löpande. Vem det är som gör implementeringen varierar. Ibland är det du som kund som gör ändringarna själv, ibland är det vi och andra gånger är det vi båda som gör det – helt beroende på case och önskemål. 

RAPPORTERING

Allt eftersom arbetet pågår och ändringar görs bevakar vi resultatet och säkerställer att de justeringar vi gör rör sig i rätt riktning. Det som är viktigt att tänka på är att detta är ett långsiktigt och fortlöpande arbete som inte alltid visar resultat direkt. Det är svårt att ge ett konkret svar på hur lång tid det tar innan du ser ett resultat.

Kontakta oss så tittar vi på en lösning för att hjälpa dig på bästa sätt.

Hur vi hjälper dig med CRO

Oavsett om du är nybörjare inom Conversion Rate Optimization (CRO) eller om du vill utveckla ditt nuvarande arbete, kan vi hjälpa dig. Varje case är såklart unikt, och det är det som gör arbetet spännande. Tillsammans med dig som kund går vi igenom de allra minsta beståndsdelarna på din landningssida för att förstå exakt varför kunden gör som de gör.

ANALYS

En stabil grund är avgörande för effektivt arbete. Vi startar med en nulägesanalys för att identifiera eventuella brister och prioriterar därefter nästa steg. Processen innefattar analys av kundbeteenden, utvärdering av din försäljningstratt och tekniska aspekter av din webbplats som kan påverka konverteringsgraden.

ÅTGÄRDSPLAN

Efter en genomgripande analys tar vi fram en tydlig och enkel att följa åtgärdsplan. I planen ingår även information om A/B-tester, som är effektiva verktyg för att jämföra olika versioner av en sida eller ett element på din webbplats.

Detta hjälper oss att förstå vilken version som presterar bäst och leder till högre konverteringsgrad. Det är dock viktigt att notera att A/B-tester inte alltid är nödvändiga. Om en viss förändring tydligt och uppenbart förbättrar användarupplevelsen och konverteringen, kan vi implementera den direkt utan att genomföra tester. Därefter implementeras föreslagna åtgärder löpande. Beroende på fallet och dina preferenser kan implementeringen utföras av dig, av oss eller tillsammans.

RAPPORTERING

I takt med att arbetet fortskrider och förändringar genomförs, övervakar vi resultaten för att säkerställa att justeringarna går åt rätt håll. Det är viktigt att notera att CRO är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete som kanske inte ger omedelbara resultat. Att ge en exakt tidsram för när du kommer se resultat är utmanande. Men eftersom vi har bra koll på varje besök in på sajten, så kan vi också utvärdera varje CRO-åtgärd snabbare och mer kostnadseffektivt.

Kontakta oss så tittar vi på en lösning för att hjälpa dig på bästa sätt.

Rulla till toppen