Google Server-side tracking

Google Server-side tracking

Google Server-side tracking

Här kommer vi förklara i korthet vad Google Server-side tracking innebär samt fördelen med att gå över till server-side.

Bakgrund – rapportering online

För att förklara vad Google server-side tracking är så måste vi titta på hur spårning online fungerar. För några år sedan så användes uteslutande Google Analytics som ett verktyg för att samla, spara och rapportera data. Med tiden har andra verktyg tagits fram för att separera dessa ändamål från varandra. Vi använder idag Google Tag Manager (GTM) som ett interface för att samla in datan. Datan skickas därefter till Google Analytics för att sparas ner och visas upp i rapporter.

Fördelen med detta är att GTM kan användas för att definiera när något händer som en och samma händelse. Detta kallas event och kan exempelvis vara när en ny besökare kommer in på sajten eller att man klickar på en knapp. Varje event är då samma händelse oavsett om datan ska skickas till Google Analytics eller Facebook Ads eller en annan kanal. Du har en setup där alla events i webbläsaren, skickas till Google Analytics och där du analyserar din data. 

I framtiden så vill du kontrollera även hur du sparar ner datan och vad du sparar. Just nu använder du dig av Google Tag Manager där du har en samlingspunkt för hur du samlar in data online. Men fortfarande sker mycket av din spårning i webbläsaren och datan skickas direkt mellan Googles server till andra kanaler såsom Google Analytics. En sådan lösning kallas webb- eller klientbaserad spårning, där man med klient åsyftar webbläsaren.

Vägen framåt

På grund av GDPR och ett behov av kontrollera även hur vi sparar ner vår data, så har Google sedan tidigare i år valt att fasa ut Google Analytics Universal. De har istället valt att införa ett verktyg som heter Google Analytics 4. Detta verktyg ger oss samma möjligheter att spara ner och rapportera data som tidigare. Men har större inslag av machine learning och AI för att på ett trovärdigt sätt rapportera antal besökare och liknande utan att göra avkall på GDPR. 

Det finns dock ett par steg som kvarstår innan du på riktigt vet att du sparar ner din data korrekt. Det är att se över hur du sparar ner datan och var den skickas innan du sparar den. I den klientbaserade versionen av GTM så lägger du nämligen upp ett script från Google och du litar helt sonika på att denna data inte skickas utanför EU. Om du övergår till en server-side tracking, en server där någon garanterar att din data ligger inom EU, samt att du själv äger datan så börjar du spara och samla förstapartsdata.

Din förstapartsdata

Din förstapartsdata är insamlad data i kanaler både online och offline som du kontrollerar och samlar i en databas. Om du samlar in data via GTM idag och inte använder en server-side lösning så vet du egentligen inte vad som sker med din data när den har samlats in. 

Vi rekommenderar därför att du ser över hur du samlar in din data. Och ser till att samla in datan genom Google Tag Manager Server Side. När vi hjälper dig med detta så hyr du en server som garanteras av Google att vara inom EU och där du äger datan. 

Insamlad data kan du välja att skicka ut till exempelvis Google Analytics 4 för att få en korrekt rapportering. Google Analytics 4 sparar dock enbart data mellan 2-14 månader. Detta då Google vill försäkra sig om att inte spara data längre än nödvändigt. Du har däremot möjlighet att spara ner din data ännu längre samt kontrollera och samköra data för att exempelvis räkna antal besökare korrekt. Detta för att få en ännu bättre förståelse för kunden och kundresan. För detta krävs ett verktyg som heter BigQuery, vilket i grund och botten är en databas. Alla databaser bygger på att spara olika typer av data i tabeller. Det kan vara data såsom datum samt antal besök i två olika kolumner. Men det kan även vara namn och annan känsligare data som du inte får skicka till Google Analytics.

Nordic Branch Hjälper dig med Google Server-side tracking

Vi är experter på Google Server-side Tracking. Vi hjälper gärna dig att sätta upp en lösning som gör att du får bättre datakvalité och jobbar med GTM Server Side samt BigQuery. Kontakta oss redan idag! 

Rulla till toppen