Data och Analytics – Få koll på din data

Data och analytics

Att samla in data och därefter analysera den är viktigt för att kunna fatta bra beslut gällande vilka insatser som krävs framöver. Vi arbetar med olika verktyg för att mäta och analysera data så att du kan nå dina mål.

google analytics 4

Med hjälp av Google Analytics 4 kan vi mäta och analysera trafiken till och på din webbplats. GA4 är ett verktyg som kan ge dig viktiga insikter som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut för din verksamhet. Det finns flera fördelar med att använda Google Analytics 4 exempelvis kan du: 

  • Analysera olika plattformar som webb och app på samma ställe
  • Automatiskt tracka vissa händelser som scroll, klick och filnedladdning
  • Få en tydligare bild över kundresan
  • Få en bättre förståelse för vilka effekter dina marknadsinsatser ger

Det finns massor av möjligheter och vi hjälper er med implementering, spårning och andra frågor som kan finnas runt Google Analytics 4.

Den 31 Juli 2023 slutar gamla Google analytics universal att fungera. För att inte förlora historisk data rekommenderar vi att implementera GA4 så snart som möjligt.

google tag manager

Google Tag Manager, som även kallas för GTM, är ett verktyg som används för att implementera kod för spårning av olika händelser på din hemsida. En händelse kan exempelvis vara olika klick, köp och leads. Med GTMs hjälp kan du spåra de händelser som du anser värdefulla och sedan importera denna data direkt till exempelvis Google Analytics. 

På grund av GDPR behöver du även se över hur du sparar ner datan och var den skickas innan du sparar den. Möjligheten finns att samla in datan genom Google Tag Manager Server Side. Vilket innebär att du hyr en server som garanteras av Google att vara inom EU och där du äger datan. 

Vi är experter på Google Server-side Tracking och hjälper dig att sätta upp en fördelaktig lösning med GTM Server Side och BigQuery. 

Google Search Console

Google Search Console är ett verktyg som kan hjälpa dig att hålla koll på hur din webbplats fungerar och placerar sig i Googles sökresultat. Du kan bland annat hålla koll på att Google läser av din site och var länkarna kommer ifrån samt att du kan få data om hur din webbplats presterar i Googles sökresultat på olika sökord.

Google Search Console har flera bra funktioner och vi använder verktyget när vi optimerar Googles organiska visningar, även kallat SEO. Vi får också ut värdefull data för att optimera fördelningen mellan köpt trafik och organisk trafik.

Dashboards med Google Data Studio

En dashboard är en översikt av specifik data som man har valt att sammanställa i en rapport. En fördel är att du snabbt får information och svar av den data som är viktigt för just dig. Dessa kan man skapa med hjälp av flera olika verktyg och vi använder oss av Google Data Studio.

Med hjälp av dashboards och i vissa fall tredjepartsprogram som supermetrics kan man även kombinera data från olika källor som exempelvis Bing, Google Analytics, Facebook och Google Ads. Detta är en stor fördel och underlättar processen att snabbt överblicka data från olika källor. 

Vi hjälper dig att visualisera och skapa en individuell rapport utifrån just dina behov och förutsättningar.

Rulla till toppen